23 Ιαν 2019

Ε.Α.Κ.Πυροσβεστών: Παρέμβαση για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εμπλοκή σε Χημικά - Βιολογικά - Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εμπλοκή πυροσβεστών σε Χημικά - Βιολογικά - Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά αναδεικνύει σε ανακοίνωσή της η «Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών» με αφορμή το γεγονός ότι κλήθηκαν να επέμβουν σε σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά, σε διάφορες περιοχές της χώρας, που αφορούσαν το περιεχόμενο ύποπτων ταχυδρομικών φακέλων οι οποίοι εστάλησαν σε διευθύνσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

Με αφορμή την εκδήλωση των περιστατικών αυτών, ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε στις 10/01/2019 την υπ’ αριθμ. 2315 Διαταγή με θέμα «Επέμβαση σε Χημικά - Βιολογικά - Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά». Η συγκεκριμένη διαταγή αναφέρεται στην εγκύκλιο διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 116 παράρτημα ΣΤ΄, μέσα στο οποίο αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος επέμβασης και εμπλοκής της υπηρεσίας στα περιστατικά αυτά, αποδεικνύοντας παράλληλα και τη μεγάλη επικινδυνότητα των συμβάντων αυτών για το προσωπικό που εμπλέκεται.

Θεωρούμε ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, απαιτείται καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό καθώς και η διάθεση του απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού, υλικών και μέσων και όχι απλά η “διάθεση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού, υλικών και μέσων”, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 της εν λόγω διαταγής.

Κυρία υπουργέ,Στην αντιμετώπιση των παραπάνω επικίνδυνων, από κάθε άποψη, συμβάντων, παρατηρήθηκαν ουσιαστικές ελλείψεις και στον κατάλληλο εξοπλισμό και στα μέσα, αλλά και σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέτοιον εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα διαθέτουν μόνο συγκεκριμένες ομάδες των ΕΜΑΚ, που λόγω των πολλών και ταυτόχρονων συμβάντων σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεν ήταν σε θέση να εμπλακούν και να τα αντιμετωπίσουν, με βάση το μνημόνιο ενεργειών που περιγράφεται με σαφήνεια στην εγκύκλιο 116 παράρτημα ΣΤ΄. Όσα από τα παραπάνω συμβάντα δεν αντιμετωπίστηκαν από τις ομάδες των ΕΜΑΚ, αντιμετωπίστηκαν από το προσωπικό των κατά τόπους υπηρεσιών, χωρίς να διαθέτουν και την κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών που ενεπλάκησαν.

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές έρευνες, δεν βρέθηκε αυτήν την φορά, ευτυχώς, κάποια βλαβερή ουσία στους συγκεκριμένους φακέλους.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ως «Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών» ζητάμε και διεκδικούμε:

• Την συνεχή και ουσιαστική εκπαίδευση των πυροσβεστών, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται λόγω της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας που αφορούν και τέτοιου είδους συμβάντα.
• Τον πλήρη εξοπλισμό όλων των υπηρεσιών με τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση Χημικών - Βιολογικών - Ραδιολογικών και Πυρηνικών περιστατικών.

 www.eakp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου