1 Φεβ 2019

Κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου

Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Αιγαίου ζητάει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές της Σταύρος Τάσσος, Σάκης Βαρδαλής, Διαμάντω Μανωλάκου και Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που παρατείνει για άλλους έξι μήνες το καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα πέντε νησιά που δέχονται τις προσφυγικές ροές (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος). Προϋπόθεση για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ  είναι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των εν λόγω νησιών, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, να υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την καταγγελία του ΚΚΕ ότι πρόκειται για «ενέργεια νομιμοποίησης των επικίνδυνων και αντιδραστικών επιλογών της ΕΕ που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών». 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας του ΚΚΕ:


 «ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018".

Θέμα: Επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το τρίτο μνημόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και τα άλλα κόμματα που ψήφισαν (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) δεσμεύτηκαν για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Ο μειωμένος ΦΠΑ αποτελούσε ένα μέτρο αντιστάθμισμα στις συνέπειες που δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών.
Η προσωρινή διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά μέχρι τις 31-12-2018 με την από 29.6.2018 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 και με πρόφαση το Προσφυγικό, είναι μία ενέργεια νομιμοποίησης των επικίνδυνων και αντιδραστικών επιλογών της ΕΕ που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών.

Με το άρθρο 2 της προς κύρωση από 31.12.2018 ΠΝΠ προβλέπεται μεν η περαιτέρω παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο) για ένα εξάμηνο κάθε φορά, αλλά ύστερα από Υπουργική Απόφαση και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί.

Επιβεβαιώνεται και μάλιστα με τον πιο κραυγαλέο τρόπο η πιο πάνω εκτίμηση του ΚΚΕ ότι η ρύθμιση αυτή είναι ενέργεια που νομιμοποιεί τις πιο πάνω αναφερθείσες επικίνδυνες και αντιδραστικές επιλογές της ΕΕ.
Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018".

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με περιεχόμενο αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου