3 Μαΐ 2016

Παρέμβαση του Δήμου Ικαρίας για το «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Αγιου Κηρύκου»

Προς: Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αξιότιμοι κύριοι,

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικότερες  οικονομικές δραστηριότητες του νησιού μας. Από αυτή την  σκοπιά οι όποιες προσπάθειες γίνονται από τον δήμο και την περιφέρεια στην κατεύθυνση δημιουργίας αναγκαίων υποδομών (Λιμάνια –καταφύγια τουριστικών σκαφών, κλπ) που θα συμβάλλουν  στην  διευκόλυνση  επισκεπτών  κατά τους θερινούς μήνες -και όχι μόνο – στα νησιά μας,  αποκτούν μια εξαιρετικά  σημαντική διάσταση  για την τοπική οικονομία. 

Αυτή η κοινός παραδεκτή διαπίστωση όταν αφορά  ένα έργο, το οποίο αποτέλεσε στόχο της τοπικής διοίκησης της Ικαρίας, για αρκετά χρόνια όπως το «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Άγιο Κήρυκο», έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχικές μελέτες για το έργο στην συγκεκριμένη τοποθεσία ξεκίνησαν το 2004 (υπήρχαν και παλιότερες ενέργειες σε άλλη τοποθεσία), και η χωροθετηση ολοκληρώθηκε με Υπουργική απόφαση,(Α.Π 6563/31-05-2005 ΦΕΚ 778/Β/09-06-2005).

Στην συνέχεια εξασφαλίστηκε η ένταξη της πράξης του έργου στο Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Φτάνοντας  στο σημείο να δημοπρατηθεί στις 22/10/2013 (ανάδοχος η εταιρία Αρχιμήδης Α.Ε). Ενώ στις 17/02/2014 υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, η σύμβαση κατασκευής του έργου, το οποίο  επιβλέπει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Σκοπός όλων αυτών των ενεργειών, και των υπό εκπόνηση σήμερα έργων είναι, η διαμόρφωση ενός τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 74 σκαφών με μήκη από 6,00 έως και 15,00 μέτρα.

Σε ότι αφορά τα ζητήματα που περιγράφονται στα σχετικά (α & β), συνοπτικά οι απόψεις μας  είναι οι εξής:
  • Το πρόβλημα που περιγράφεται και στα δυο σχετικά έγγραφα, προκύπτει κατά την γνώμη μας, μετά την τροποποίηση που υπέστησαν οι αρχικές μελέτες, ώστε να ενταχθούν στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
  • Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την πρόσθετη χρηματοδότηση που κρίνεται απαραίτητη και στα δυο σχετικά, ώστε να καταστεί λειτουργικό το έργο στο μέλλον.
Κατόπιν όλων αυτών, απευθύνουμε έκκληση τόσο στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου όσο και στην Διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, για την ταχύτερη δυνατή διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης συμπληρωματικής χρηματοδότησης της πράξης «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Άγιο Κήρυκο», σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά (α & β).

Έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τον ερχόμενο χειμώνα του 2017  να  διαπιστώσουμε ότι τα μέχρι σήμερα δαπανηθέντα ποσά (περίπου 5.5 εκατ) διατέθηκαν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού οι υπάρχουσες υποδομές όχι μόνο δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν την λειτουργικότητα του καταφύγιου τουριστικών σκαφών όλους τους μήνες του χρόνου. Αλλά δεν θα διασφαλίζουν ούτε την διατήρηση των μέχρι σήμερα εκτελεσθέντων έργων (υποδομές χερσαίου χώρου - λιμενολεκάνη - κρηπιδώματα λιμενολεκάνης - Φάροι - κολόνες  φωτισμού, κλπ).

Με  εκτίμηση
Ο   Δήμαρχος   Ικαρίας                                                         
Στέλιος   Σταμούλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου