24 Μαΐ 2015

Μυτιλήνη, 19 Μαϊου 2015

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου

Θέμα: Δασοπυροπροστασία

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επανέρχομαι στην πρότασή μας να συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της δασοπυροπροστασίας στην Περιφέρειά μας. Θεωρούμε την από 15-5-2015 επιστολή-απάντηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, κ. Καλλία γενικόλογη.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιστολή δεν καλύπτει την ανάγκη να ασχοληθεί υπεύθυνα το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό  θέμα και τις διάφορες πτυχές του παίρνοντας υπόψη ότι η Πυροσβεστική έχει αποκλειστικά την επιχειρησιακή ευθύνη όχι όμως και την αρμοδιότητα κάλυψης των άλλων πτυχών (πολιτική, οικονομική, τεχνική, εξασφάλιση εξοπλισμού και υποδομών, αποψίλωση χόρτων κλπ).

Προτείνουμε λοιπόν να συζητήσουμε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Με τιμή                                                                  

Στρατής Κόρακας
Επικεφαλής της Λαϊκής Συαπείρωσης Β. Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου